iprodos.sk - Projekcia dopravných stavieb
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

REFERENCIEVypracované projektové dokumentácie:
 • Stanica technickej kontroly motorových vozidiel, novostavba - dopravno-inžinierska štúdia
 • Vjazd na pozemok rodinného domu Kalinčiakovo
 • Čiastočná uzávera obce Pukanec – situácia obchádzkovej trasy
 • Chodník pri regionálnej ceste v obci Martin nad Žitavou
 • Oprava miestnej komunikácie v obci Malé Chyndice
 • Napojenie pozemku na štátnu cestu I/76, Kalná nad Hronom
 • Vjazd na pozemok rodinného domu ul. Tichá, Levice
 • Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec
 • Elektrická prípojka VN, NN – pretlak, Plášťovce
 • Napojenie pozemku na regionálnu cestu III/05175, Horša
 • Chodník pri regionálnej ceste č. III/1556 – 1. etapa
 • Čiastočná uzávera ul. Viničná, Tlmače
 • Rekonštrukcia chodníka sídlisko Rybníky V, Levice
 • Oprava miestnej komunikácie v obci Nový Tekov
 • Oprava miestnych komunikácií v obci Pečenice
 • Prívodné vedenie NN k rodinnému domu – pretlak, Želiezovce
 • Oprava miestnej komunikácie v obci Horná Seč
 • Napojenie novostavby rodinného domu na cestu III/1622
 • Dočasné dopravné značenie pri realizácií elektrickej prípojky Devíčany
 • Parkovisko pre bytový dom ul. Zd. Nejedlého, Levice
 • Nový chodník v obci Devičany
 • Napojenie rodinného domu na ul. Tichá, Levice
 • Plynová prípojka pre erál ul. Sokolovská – dočasné dopravné značenie
 • Autobusové zastávky v obci Nový Tekov
 • Prístupová komunikácia k rodinným domom Mýtne Ludany
 • Chodníky a priechody pre chodcov v obci Rybník
 • Spevnené plochy a parkovacie státia polyfunkčného domu Panda, Zlaté Moravce
 • Napojenie rodinného domu ul. Jarná, Levice
 • Sociálno – rekreačná a rezidenčná zóna pri obci Kvetoslavov
 • Parkovisko k bytovému domu obec Jablonové
 • Inteligentný priechod pre chodcov v obci Šarovce
 • Napojenie novostavby rodinného domu Zlaté Moravce
 • Nové zvislé dopravné značenie v obci Horná Seč
 • Pešia zóna – 1. etapa, Plavé Vozokany
 • Prístupová cesta k rodinným domom IBV Krížny Vrch, Levice
 • Napojenie parkoviska Vinohrady, Levice – dočasné dopravné značenie
 • Vodovodná prípojka k rodinnému domu, Levice – dočasné dopravné značenie
 • Plynová prípojka k rodinnému domu, Nový Tekov – dočasné dopravné značenie
 • ​Spevnené plochy v areáli lesoparku Dolný Pial
 • Vyhradené státie pre predajňu RD, ul. Kpt. Nálepku, Levice
 • Dočasné dopravné značenie pre plynovú prípojku, Želiezovce
 • Bytový dom s polyfunkciou Biely Kostol - návrh parkovacích státí
 • Nové zvislé DZ ul. Fr. Hečku, Levice
 • Novostavba 8 bytových jednotiek, obecné nájomné byty - Palárikovo, objekt SO 05 Spevnené plochy a parkoviská
 • Vodovodná prípojka k objektu, Malý Kiar - Projekt dočasného dopravného značenia
 • Bytový dom 8 b.j. Solčany, objekt SO 05 Spevnené plochy, parkoviská
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota
 • Spevnené plochy a vjazd do areálu, Trnava
 • Napojenie rodinného domu na cestu III. triedy, Malý Kiar
 • Napojenie areálu zeleniny na cestu III. triedy v obci Dolná Seč
 • VD Gabčíkovo - skládka veľkých provizórnych hradení, časť spevnené plochy a parkoviská
 • Levice - návrh nového dopravného značenia pre parkovacie státia
 • Čajkov - napojenie novostavby bytového domu na cestu III. triedy č.1578
 • Výškovce nad Ipľom - dočasné dopravné značenie pri realizácií vybudovania kanalizácie
 • Šahy - dočasné dopravné značenie pri realizácií plynovej prípojky
 • Levice - dočasné dopravné značenie pri realizácií plynovej prípojky
 • Levice - dočasné dopravné značenie pri realizácií kanalizačnej prípojky
 • Vráble - napojenie pneuservisu na cestu II. triedy č.511
 • Nitra - Obytný súbor Hornočermáň - časť príjazdová komunikácia a chodníky