iprodos.sk - Projekcia dopravných stavieb
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

Kontakt

iProdos, s.r.o.
ul. Perecká 20
934 05   Levice
mobil: 0907 891 474
email: iprodos@iprodos.sk
web: www.iprodos.sk
kancelária: ul. Kuzmányho 29, Levice,

 


 

Spoločnosť je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: s.r.o., vložka č. 43032/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným