Udalosti
 Novinky
11.12.2017 - Spustenie nášho nového portálu.

Kontakt

 
 
iProdos, s.r.o.
ul. Perecká 20
934 05   Levice
mobil: 0907 891 474
email: iprodos@iprodos.sk
web: www.iprodos.sk
kancelária: OD Trio, ul. Perecká 42, Levice,
1. poschodie, vchod od chovateľských potrieb


 
Spoločnosť je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: s.r.o., vložka č. 43032/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným