iprodos.sk - Projekcia dopravných stavieb
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

.

Stavebná činnosť

Maľovanie fasády, Tesárske Mlyňany
Náter strechy reflexným náterom, Domadice
Prístavba k záhradnej chatke, Levice
Prístavba k rodinnému domu, Vráble
 
Prístavba k rodinnému domu, Dolný Pial
Betónovanie základov haly, Levice Géňa
 
 
Montáž dlažby na balkóny, Lipník
 
Montáž dlažby, Nová Ves nad Žitavou
 
Zámková dlažba, Dolný Pial
 
Montáž dlažby okolo bazéna, Vráble
 
Kúpeľňa, Nová Ves nad Žitavou
 
 
Kúpeľňa, Vráble


 
Plávajúca podlaha, Tesárske Mlyňany
 
Maľovanie interiéru, Vráble
 
Tapety, Vráble
 
Kazetový strop, Tlmače
 
Maľovanie interiéru kostola, Lipník
 
Stierkovanie a maľovka, Dubnica nad Váhom
 
Oplotenie pozemku, Vráble
Zateplenie rodinného domu, Dolný Pial

Zrealizované projekty dopravných stavieb

Rekonštrukcia chodníka, Levice
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Nový Tekov
 
Dočasné dopravné značenie na štátnej ceste pri rozkopávke vozovky

 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Nový Tekov

Stavebný dozor - zateplenie bytových domov

Slnečná 1,2, Želiezovce
 
Palárikova 10,12, Levice
Ľ. Štúra 31,33, Levice
Konopná 1,3,5, Levice
Hlboká 28,30,32, Levice

 
M.R. Štefánika 9,11,13, Levice
Dopravná 56,58, Levice
Saratovská 61,63, Levice
Jilemnického 3,4, Levice
Drženice 10

,