Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Meno:  iProdos s.r.o.
Sídlo:  Perecká 20, 934 05 Levice
IČO:  50 831 399
DIČ:  2120 491 428
IBAN:  SK46 1100 0000 0029 4303 8652
SWIFT:  TATR SK BX
Zastúpený:  Ing. Pavol Pólya, konateľ
                       
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 43032/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným.
 
Nie sme platcami DPH