iprodos.sk - Projekcia dopravných stavieb
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Meno:  iProdos s.r.o.

Sídlo:  Perecká 20, 934 05 Levice

IČO:  50 831 399

DIČ:  2120 491 428

IČ DPH: SK2120491428

IBAN:  SK46 1100 0000 0029 4303 8652

SWIFT:  TATR SK BX

Zastúpený:  Ing. Pavol Pólya, konateľ
                       
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 43032/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným.