Udalosti
 Novinky
11.12.2017 - Spustenie nášho nového portálu.

Termovízne merania


Ponúkame Vám možnosť termovízneho merania stavebného objektu:
 

  • meranie bude realizované bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom pomocou termovíznej kamery
  • pomocou merania bude možné sledovať teplotný obraz a teplotné rozdiely na povrchu skúmaného objektu
  • výsledkom termovízneho merania je protokol v tlačenej aj digitálnej forme