iprodos.sk - Projekcia dopravných stavieb
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.Výkon činnosti stavebného dozora pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z.
  • výstavba rodinných domov, prístavby, nadstavby
 
  • ​prípojky inžinierských sietí
 
  • zateplenie bytových domov, financovanie cez komerčný úver, alebo Štátny fond rozvoja bývania 
 
Číslo oprávnenia 11060