iprodos.sk - Projekcia dopravných stavieb
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

Štátny fond rozvoja bývaniaZabezpečíme pre Vás kompletný servis pre poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania:
  • Vyplnenie žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
  • Príprava podkladov pre podanie žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre účel obnovy bytového domu 
  • Nastavenie čerpania úveru podľa jednotlivých podúčelov obnovy: zateplenie bytového domu, odstránenie systémovej poruchy, výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, vybudovanie bezbarierového prístupu do bytov v bytovom dome, iná modernizácia bytového domu
  • V spolupráci so správcom bytového domu kompletizácia všetkých povinných príloh
  • Kontrola obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie (výkresová a textová časť, rozpočet stavby podľa jednotlivých podúčelov, odborný posudok k výskytu systémových porúch, vyregulovanie rozvodov ÚK po zateplení)