iprodos.sk - Projekcia dopravných stavieb
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

Inžiniering


Zabezpečíme pre Vás kompletný servis:
  • Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy pre potreby konaní - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresný úrad životného prostredia, Hasičský a záchranný zbor
  • Výbery listov vlastníctva a kópie katastrálnych máp 
  • Zastupovanie pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach, ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác
  • Vytýčenia inžinierskych sietí a vyjadrení správcov inžinierskych sietí - Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Západoslovenská distribučná spoločnosť, Orange, Telekom, UPC, SWAN