iprodos.sk - Projekcia dopravných stavieb
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

Vitajte na našich stránkach

NÁJDETE NÁS NA NOVEJ ADRESE: UL. KUZMÁNYHO 29, LEVICE

Spoločnosť iProdos, s.r.o. pôsobí v oblasti stavebníctva a zabezpečuje:

 

  • inžiniering pre územné, stavebné a kolaudačné konania

  • vypracovanie projektovej dokumentácie dopravných stavieb 

  • výkon činnosti stavebného dozora pre pozemné stavby

  • stavebné práce, poradenstvo v oblasti stavebníctva

  • podania žiadostí o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania


Neváhajte nás kontaktovať pre vypracovanie cenovej ponuky