Udalosti
 Novinky
11.12.2017 - Spustenie nášho nového portálu.

Vitajte na našich stránkach

Spoločnosť iProdos, s.r.o. pôsobí v oblasti stavebníctva a zabezpečuje:
 

  • inžiniering pre územné, stavebné a kolaudačné konania
 
  • vypracovanie projektovej dokumentácie dopravných stavieb 
 
  • výkon činnosti stavebného dozora pre pozemné stavby
 
  • stavebné práce, poradenstvo v oblasti stavebníctva
 
  • podania žiadostí o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania
 
  • termovízne meranie budov a objektov

Neváhajte nás kontaktovať pre vypracovanie cenovej ponuky