Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

Vitajte na našich stránkach

OD 22.07.2019 NÁS NÁJDETE NA NOVEJ ADRESE: OD TRIO UL. PERECKÁ 42, LEVICE, 1. POSCHODIE

Spoločnosť iProdos, s.r.o. pôsobí v oblasti stavebníctva a zabezpečuje:

 

  • inžiniering pre územné, stavebné a kolaudačné konania
 
  • vypracovanie projektovej dokumentácie dopravných stavieb 
 
  • výkon činnosti stavebného dozora pre pozemné stavby
 
  • stavebné práce, poradenstvo v oblasti stavebníctva
 
  • podania žiadostí o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania


Neváhajte nás kontaktovať pre vypracovanie cenovej ponuky